Council Members for 2017/2018

Dr Ananda Rathnayaka

President
Mobile: +94 77 2605834

email: rmasr1966@yahoo.com

Dr T Sabesan

President Elect
Mobile: +94 77 3559777

email: ctsabes@yahoo.co.uk

Dr S A K J Kumara

Vice President
Mobile: +94 777804296

email: kamalsiriwardane@yahooo.co.uk

Dr P Kirupakaran

Immediate Past President
Mobile: +94 77 7802590

email: narakap@yahoo.co.uk

Dr Nadeena Jayasuriya

Joint Secretary
Mobile: +94 777370550

email: nadeenaj@yahoo.com

Dr Sumith Colombage

Joint Secretary
Mobile: +94 71 8383516

email: cnsumithoms@yahoo.com

Dr Prashantha Athapatthu

Treasurer

Dr A M H K Abeysinghe

Editor

Dr Suresh Shanmuganathan

Council Member
Mobile: +94 77 7774764

Dr Sharika Gunathilaka

Council Member
Mobile: +94 71 8103540

email: gsharikadevinee@yahoo.com

Dr L P Liyanapathirana

Council Member

Dr A Madushanka

Council Member

Dr Kamila Wijayalathage

Council Member

Life members of Sri Lanka Association of Oral & Maxillofacial Surgeons

 • Dr D.K. Dias
 • Dr. J.U. Weerasinghe
 • Dr. R.M.S.K. Rajapakse
 • Prof. N.A.de S Amarathunga
 • Dr. M. Muthumala
 • Dr. D.J.L. Siriwardane
 • Dr.K.H.T.D.S. Karunathilake
 • Dr. T.D. Fernando
 • Dr. K.M.S. Kosgoda
 • Dr. N.V. Jayathilake
 • Dr. A.M. Attygala
 • Dr. N.S. Manoratne
 • Dr.(Mrs). S.D. Gunathileke
 • Dr. G.S. Kathriarachchi
 • Dr. Anura Ranasinghe
 • Dr. Kumara Ekanayake
 • Dr. Suresh Shammuganathan
 • Dr. T. Sabesan
 • Dr. P. Kirupakaran
 • Dr. W.M.P.S.K. Wijeykoon
 • Dr.Sudath Wikramaarachchi
 • Dr. Sanjaya Hewapathirana
 • Dr. Gamini Navaratne
 • Dr. (Mrs) Padma Silva
 • Dr. S.A.K.J. Kumara
 • Dr. Ananda Rathnayake
 • Dr. Harsha Jayasundara
 • Dr. Lasantha Liyanapathirana
 • Dr. Nadeena Jayasuriya
 • Dr. A.H.M.K  Abeysinghe
 • Dr. N. S. Colambage
 • Dr. Chamara Athukorala
 • Dr A Gnanamoorthy
 • Dr Kamila Wijayalathage

Junior Membership of SLAOMS

 • Dr G.H Suneth Chandima
 • Dr N.N.LNeththikumara
 • Dr J. Howshgan
 • Dr G Thirilasanan
 • Dr k. Ahilan
 • Dr L.A.H Jayasinghe
 • Dr M.Thavaraja
 • Dr R.M.S.H.B Medawla
 • Dr.M.G.C.K. Amarasinghe
 • Dr U.G.S ankapala
 • Dr Thanuja Pathiraja
 • Dr C, Prasanna
 • Dr M.P.B Herath
 • Dr D.K.V.P Senarathne
 • Dr Dilan Fernando